Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu - (NN-MU 001/2014).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/114605/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655