Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koja se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu - (NN-MU 013/2013).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/113164/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655