Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu - (NN-MU 013/2013).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2014-01-08
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/113164/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655