Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o prestanku važenja Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (NN-MU 012/2013).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći. NE VAŽI!.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/110666/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655