Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu - (NN-MU 010/2013).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2013-11-07
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/110666/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655