Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2013-01-16
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2013-06-13
Datum ratifikacije: 2013-10-04
Ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja
Datum stupanja na snagu: 2013-11-08
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu.
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koja se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/110666/n...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora
prekogranična suradnja
Crna Gora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655