Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja - (NN-MU 004/2013).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2013-05-23
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/103108/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655