Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje), NN-MU 010/2012).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2012-05-24
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2012-09-25
Datum ratifikacije: 2012-11-29
Ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja
Datum stupanja na snagu: 2013-01-09
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje).
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje).
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/95429/na...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
nuklearna sigurnost
ionizirajuće zračenje
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655