Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju - (NN-MU 010/2012).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2012-12-20
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/95429/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655