Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, NN-MU 009/2012).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2012-04-12
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2012-09-07
Datum ratifikacije: 2012-11-16
Ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja
Datum stupanja na snagu: 2012-12-13
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu.
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/94199/na...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora
prekogranična suradnja
Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655