Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1725 (2010) između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu - (NN-MU 008/2012).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2012-11-22
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/94134/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655