Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda - (NN-MU 003/2012).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/85322/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655