Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio, NN-MU 014/2011).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2011-08-11
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2011-10-06
Datum ratifikacije: 2011-10-27
Ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja
Datum stupanja na snagu: 2011-11-19
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio.
* Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u sklopu programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2011. godinu II. dio.
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio.
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/78005/na...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora
institucionalna reforma

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655