Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o izmjeni Uredbe o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2011. godinu - prvi dio - (NN-MU 013/2011).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2011-11-07
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/78005/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655