Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio, NN-MU 011/2011).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2011-02-11
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2011-05-19
Datum ratifikacije: 2011-06-16
Ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja
Datum stupanja na snagu: 2011-11-10
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio.
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio.
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/75672/na...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
institucionalna reforma
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655