Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu - (NN-MU 011/2011).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2011-09-01
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/75672/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655