Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 009/2011). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2010-11-12
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2011-03-25
Datum ratifikacije: 2011-05-27
Datum stupanja na snagu: 2011-03-25
Datum prestanka važenja: 2013-03-29
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći.
* Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći.
* Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
* Objava o prestanku važenja Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/72224/na...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora
prekogranična suradnja
regionalna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655