Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (NN-MU 009/2011).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2011-07-07
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/72224/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655