Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1498 (2004) - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima - (NN-MU 005/2010).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/59641/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655