Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjeni i dopuni Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1511 (2005) - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol" - (NN-MU 003/2010).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2010-05-21
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/56255/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655