Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu - (NN-MU 011/2009).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2009-11-20
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/56255/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655