Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.) - (NN-MU 005/2009).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.).
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44368/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655