Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - (NN-MU 010/2008).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2008-12-20
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44368/na...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655