Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (NN-MU 005/2008).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2008-08-21
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655