Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu" - (NN-MU 003/2008).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2008-05-22
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655