Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za međunarodni program kontrole droga - UNDCP - (NN-MU 007/1997).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33319/00...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655