Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.) - (NN-MU 009/2006).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2006-10-26
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655