Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol" između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe - (NN-MU 008/2005).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2005-09-02
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655