Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Protokol o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka - (Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, NN-MU 006/2005).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 1999-06-26
Datum ratifikacije: 2005-06-02
Datum stupanja na snagu: 2006-02-03
Vidi:* Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka.
* Međunarodna konvencija o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka.
* Objava o stupanju na snagu Protokola o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655