Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka - (NN-MU 006/2005).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2005-07-15
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655