Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe - (NN-MU 006/2004).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2004-07-02
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655