Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje - (NN-MU 011/2003).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2003-06-26
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655