Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske - (NN-MU 009/2002).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2002-31-07
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655