Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva - (NN-MU 005/2002).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Okvirni ugovor o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655