Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje - (NN-MU 007/2001).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2001-07-05
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655