Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda - (NN-MU 002/2007).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2007-03-08
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655