Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 1999-06-11
Datum stupanja na snagu: 2005-02-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1344/66379...
Sadržaj:Belgija [kao potpisnik]
Nizozemska [kao potpisnik]
Luksemburg [kao potpisnik]
prihvat stranaca
prava stranaca

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655