Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (NN-MU 012/1999).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1999-10-18
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1344/66379...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655