Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Konvencije o privremenom uvozu - (NN-MU 008/1999).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Konvencija o privremenom uvozu.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655