Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj za projekt 1279 (1998.) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji - (NN-MU 015/1998).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Okvirni ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655