Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji - (NN-MU 013/1998).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1998-10-14
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655