Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1976-03-11
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Protokola objavljen u: Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 1/1978
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Platni sporazum između SFRJ i ČSSR.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655