Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije - (NN-MU 011/1997).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1997-07-11
Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655