Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu dvostranih međunarodnih ugovora - (NN-MU 001/1997).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Ispravak Objave o stupanju na snagu dvostranih međunarodnih ugovora.
* Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije.
* Sporazum o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije.
* Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja.
* Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike.
* Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine.
* Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine. NE VAŽI!.
* Ugovor o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju. NE VAŽI!.
* Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju. NE VAŽI!.
* Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije.
* Ugovor o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile.
* Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu.
* Ugovor o gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat.
* Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat. NE VAŽI!.
* Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike .
* Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike.
* Ugovor o trgovini, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje. NE VAŽI!.
* Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj.
* Sporazum o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske.
* Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Madarske.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji. NE VAŽI!.
* Sporazum o vodnogospodarskim odnosima, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske .
* Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije.
* Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije.
* Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije.
* Ugovor o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o djelomičnom ukidanju viza.
* Sporazum o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu.
* Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske.
* Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit.
* Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske.
* Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske.
* Sporazum o prodaji poljoprivrednih proizvoda, između Vlade Republike Hrvatske (zastupane po Ministarstvu financija) i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (zastupane po Korporaciji za robne kredite).
* Sporazum o dodjeli sredstava za izradu studije izvodljivosti revitalizacije TE-TO Zagreb, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država. NE VAŽI!.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji.
* Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu.
* Sporazum o veterinarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici. NE VAŽI!.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o vojnim mirovinama.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju.
* Sporazum o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima.
* Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala.
* Sporazum o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.
* Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske.
* Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske.
* Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije.
* Sporazum o zajmu za Projekt cestovnog sektora, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
* Ugovor o kreditu za projekt u zdravstvu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj s Ugovorom o projektu, između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje .
* Sporazum o garanciji, između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovorno pismo broj: 0298.
* Sporazum o zajmu za projekt obnove cesta, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj.
* Ugovor o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655