Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji - (NN-MU 001/1992).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1992-11-14
Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori". Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655