Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2020 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2020/01 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/02 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/03 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/04 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/05 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/06 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/07 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/08 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/09 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/10 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/11 (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
* 2020/kazalo (Glasnik Grada Vrbovca) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Grada Vrbovca [e-dokument]. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2018- . ISSN 2623-5617.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655