Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
1999 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 1999/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 1999/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655