Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2000 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2000/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2000/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655