Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2001 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2001/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/21 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/22 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/23 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/24 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2001/25 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655