Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2016 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2016/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/21 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/22 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/23 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/24 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/25 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/26 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/27 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/28 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/29 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/30 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/31 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/32 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/33 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/34 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/35 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/36 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/37 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/38 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/39 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/40 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/41 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2016/42 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655